Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

7/08/18 3:54 AM
 • Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 20/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
 • Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-BGTVT ngày 03/08/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và điều chỉnh số lượng cổ phần bán đấu giá công khai ra công chúng khi cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
 • Căn cứ Quy chế bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành ngày 07/08/2018.

1.Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoá:

– Tên: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

– Địa chỉ: Tòa nhà OCEAN PARK, Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

2.Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 14.046.058.000.000 đồng, tương đương 1.404.605.800 cổ phần (tính theo mệnh giá).

Trong đó: 

 • Cổ phần của Nhà nước: 912.993.770 cổ phần
 • Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên: 2.293.900 cổ phần.
 • Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên mua theo số năm làm việc tại khu vực nhà Nước: 1.599.000 cổ phần
 • Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên và chuyên gia giỏi mua theo số năm cam kết làm việc tiếp cho công ty cổ phần: 694.900 cổ phần
 • Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn: 500.000 cổ phần
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 488.818.130 cổ phần

3.Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

4.Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

– Tên: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

5.Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân trong nước đủ điều kiện theo Quy chế Bán đấu giá cổ phần Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành ngày 07/08/2018.

6.Thời gian và địa điểm phát đơn:

– Thời gian: Các ngày làm việc từ 08h00 ngày 08/08/2018 đến 15h30 ngày 28/08/2018

– Địa điểm phát đơn: Các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế Bán đấu giá cổ phần Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành ngày 07/08/2018.

7.Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc:

– Thời gian: Các ngày làm việc từ 08h00 ngày 08/08/2018 đến 15h30 ngày 28/08/2018

– Địa điểm phát đơn: Các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế Bán đấu giá cổ phần Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành ngày 07/08/2018.

8.Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 31/08/2018

– Địa điểm: Các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế Bán đấu giá cổ phần Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành ngày 07/08/2018.

9.Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

– Thời gian: 08h30 ngày 05/09/2018

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 02, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

10.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư không trúng đấu giá:

 • Từ ngày 07/09/2018 đến ngày 12/09/2018

11.Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng giá:

 • Từ ngày 06/09/2018 đến 16h00 ngày 15/09/2018

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần nhận Bản công bố thông tin, Quy chế Bán đấu giá cổ phần và các tài liệu liên quan trên website: www.hnx.vnwww.vinalines.com.vn ; www.ssi.com.vn.

File đính kèm:

1. QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CP

2. QĐ PHÊ DUYỆT GTDN CPH

3. QĐ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CPH

4. PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

5. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

6. VINALINES IPO INFORMATION

7.1. BCTC CÔNG TY MẸ 2015

7.2. BCTC CÔNG TY MẸ 2016

7.3. BCTC CÔNG TY MẸ 2017

7.4. BCTC HỢP NHẤT 2015

7.5. BCTC HỢP NHẤT 2016

7.6. BCTC HỢP NHẤT 2017

8. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

9. ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ

10. PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ