VIMC khai giảng chương trình đào tạo “Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp”

28/06/19 8:50 AM

Ngày 27/6/2019, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã khai giảng Chương trình đào tạo “Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp” cho các bộ phận liên quan.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Anh Sơn phát biểu nhấn mạnh đến việc phải làm tốt công tác khách hàng như một vấn đề có tính sống còn.

Trực tiếp truyền đạt những nội dung của Chương trình đào tạo (dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28/6/2019) là các chuyên gia có uy tín trong các lĩnh vực tâm lý khách hàng và kỹ năng bán hàng…

Nội dung của Chương trình đào tạo bao gồm tư duy về dịch vụ khách hàng, xây dựng đội ngũ bán hàng hiệu quả, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những câu chuyện thành công trong công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng tại đơn vị,…

Tham dự lớp học là các lãnh đạo và cán bộ các Ban: Thị trường Kế hoạch, Quản lý Cảng biển & DVHH, Quản lý thuyền viên & tàu biển, các đồng chí Phó Tổng giám đốc/Phó giám đốc phụ trách công tác thị trường, khách hàng, marketing tại đơn vị; Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng, chuyên viên thuộc nhóm “keyman” tại các bộ phận kinh doanh, thị trường, khách hàng, marketing tại đơn vị thành viên.

Trong chiến lược phát triển, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam  đặc biệt đề cao việc xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động của mình. Đây là một hoạt động nhằm củng cố và nâng cao nghiệp vụ đội ngũ làm công tác thị trường, phát triển kinh doanh, tập trung vào công tác chăm sóc khách hàng tại các doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty.