Cảng Sài Gòn: Cam kết thực hiện Tuyên bố hành động Đại Lải 2021

Xác định Tuyên bố hành động Đại Lải của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ là kim chỉ nam cho việc xây dựng các chiến lược, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng năm và từng giai đoạn của Cảng Sài Gòn, sáng ngày 30/3/2021, trong khuôn khổ Hội nghị đại biểu người lao động, lãnh đạo Cảng Sài Gòn và các doanh nghiệp thành viên thuộc Cảng đã triển khai ký cam kết thực hiện Tuyên bố.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Đức – Thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Các đồng chí: Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn Huỳnh Văn Cường, Tổng giám đốc Võ Hoàng Giang và Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Trinh Nguyên đồng điều hành Hội nghị với sự tham gia của 102 đại biểu đại diện cho gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong toàn Cảng.

Trong báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng với một số khó khăn khách quan cũng như chủ quan khác, kết quả thực hiện các chỉ tiêu so với kế hoạch giao của Tổng công ty và so với thực hiện năm trước đều không đạt. Tuy nhiên, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm thêm mặt hàng đưa vào khai thác tại Cảng Hiệp Phước, nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng, tăng cường công tác tự sửa chữa, tiết kiệm chi phí quản lý, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho NLĐ…. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn ấy nhưng lãnh đạo chuyên môn với sự đồng hành của tổ chức Công đoàn vẫn duy trì việc làm, tiền lương ổn định, đảm bảo quyền lợi, phúc lợi cho NLĐ.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe, được thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện các chế độ chính sách, thỏa ước lao động tập thể, nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị năm 2020, giải đáp các kiến nghị năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường, công tác phòng, chống dịch Covid-19; Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng các quỹ liên quan đến NLĐ năm 2020. Đặc biệt là 02 tham luận của Cảng Hiệp Phước, Cảng Tân Thuận – 2 đơn vị trực tiếp thực hiện hoạt động khai thác cảng đã có những đánh giá toàn diện và khách quan những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong năm 2020, nhận diện tình hình năm 2021, trên cơ sở đó đưa ra đề xuất về các nhóm giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2021. Theo đó, năm 2021, Công ty sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tập trung khai thác Cảng Hiệp Phước ở cả 2 khu vực Hiệp Phước và Nhà Rồng – Khánh Hội; tăng năng lực cạnh tranh, tăng cường công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ; tập trung vào khai thác ICD tại Cảng Tân Thuận; củng cố, tái cơ cấu các liên doanh để đạt hiệu quả hơn…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, NLĐ Cảng Sài Gòn trong năm 2020. Đồng chí cũng đề nghị: Từ những nhận định về khó khăn, thách thức đối với Cảng Sài Gòn, trong đó nổi cộm là việc Thành phố chính thức thu phí hạ tầng cảng biển từ ngày 1/7/2021 sẽ tác động trực diện đến hoạt động SXKD của Cảng, nên bước sang năm 2021, Công ty cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác chăm sóc khách hàng, mở rộng và phát triển thị trường mới, tái cơ cấu bộ máy và nguồn nhân lực đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực. Tuy nhiên, trong quá trình tái cơ cấu, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn cần sáng tạo vận dụng những quy định có lợi nhất cho đoàn viên, NLĐ; xem xét tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho NLĐ để tận dung tối đa nguồn nhân lực hiện có. Ngoài ra, tổ chức Công đoàn Cảng Sài Gòn cần chủ động hơn nữa trong việc đồng hành với chuyên môn thực hiện hiệu quả chức năng của mình. Đồng chí mong muốn, tất cả các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ tuyên truyền, lan tỏa đầy đủ những tinh thần, nội dung chính của Hội nghị đến tất cả NLĐ trong toàn Cảng, để mọi người được biết, được làm, được kiểm tra và được thụ hưởng; để Nghị quyết không chỉ là Nghị quyết mà phải được biến thành của cải, vật chất cho Công ty và người lao động được thụ hưởng. Đây cũng chính là những nét mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lần này.

Tại Hội nghị cũng đã tiến hành công bố và trao các hình thức khen thưởng của Ủy ban quản lý vốn nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty đối với những tập thể, cá nhân của Cảng Sài Gòn có thành tích xuất sắc trong năm 2020./.

Công đoàn TCT