Đại hội Chi bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 Đại lý Hàng hải Quảng Ninh

16/06/20 10:15 AM

Ngày 16/6/2020, tại Hạ Long (Quảng Ninh), Đại lý Hàng hải Quảng Ninh (Vosa Quảng Ninh) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 với sự có mặt của 18 đồng chí đảng viên được triệu tập. Đồng chí: Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Đồng chí Đỗ Tiến Đức, ủy viên Hội đồng thành viên Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại lý Hàng hải Việt Nam đã tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, trước những khó khăn, thách thức phải đối mặt và yêu cầu của nhiệm vụ được giao, Chi ủy luôn tập trung, thống nhất lãnh đạo, từng đảng viên xác định rõ nhiệm vụ của mình và phát huy tốt vai trò là hạt nhân trên cương vị công tác, đóng góp sức lực và trí tuệ cùng tập thể hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ VI đã đề ra.

Trong 05 năm qua, Vosa Quảng Ninh luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, được Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đánh giá là đơn vị dẫn đầu về kết quả kinh doanh trong các chi nhánh trực thuộc; hoàn thành tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước, cộng đồng; được các đối tác, khách hàng tiếp tục tín nhiệm sử dụng dịch vụ.

Chi bộ đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về thực hiện làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết, kết luận của Thành ủy, Tỉnh ủy, Trung ương, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 96%. Chú trọng công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức và tình cảm cách mạng, xây dựng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới do Đảng khởi sướng và lãnh đạo.

Nhận định trong những năm tới, tình hình còn có nhiều khó khăn nhưng thuận lợi và cơ hội cũng không nhỏ. Chi bộ Đại lý Hàng hải Quảng Ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ phấn đấu phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đoàn kết, năng động, sáng tạo để vượt qua khó khăn, nắm bắt tốt các cơ hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tiếp theo. Hoàn thành xuất sắc kế hoạch cấp trên giao, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động với mức thu nhập bình quân tối thiểu 10 triệu đồng/người/tháng; doanh thu và lợi nhuận duy trì ổn định, phấn đấu tăng bình quân từ 10- 15%/ năm trở lên.

Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; Chi bộ phấn đấu hằng năm đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã trực tiếp bầu đồng chí Trịnh Vũ Khoa giữ chức vụ Bí thư và đồng chí Lê Hoàng giữ chức vụ Phó Bí thư khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

VOSA Quảng Ninh là doanh nghiệp thành viên của VOSA CORPORATION, được thành lập ngày 13/03/1957, là doanh nghiệp đầu tiên kinh doanh dịch vụ đại lý tầu biển của Việt Nam. Sau hơn 60 năm phát triển, VOSA Quảng Ninh đã trở thành một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành trong các lĩnh vực đại lý tầu, xuất nhập khẩu, dịch vụ hàng hải, logistics, khai thác kho bãi, vận tải, giao nhận hàng hóa, du lịch lữ hành, khách sạn, văn phòng cho thuê…

TGTT