Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông

22/06/20 9:10 AM

Ngày 22/6/2020, tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông (Công ty) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 với sự có mặt của 24 đảng viên.

Các đồng chí: Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty, Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy; Q.Tổng giám đốc Tổng công ty cùng lãnh đạo các Ban Tổng công ty: Quản lý Thuyền viên và Tàu biển, TCNS, TCKT đã tham dự Đại hội.

Báo cáo Chính trị được trình bày trước Đại hội đã nêu, bước vào nhiệm kì 2015 – 2020 với những thuận lợi và khó khăn đan xen, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông đã bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, phát huy tốt vai trò của mình trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kì 2015 – 2020 đã đề ra. Đối với nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ vửa qua, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định và thực hiện Đề án Tái cơ cấu.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy; Q.Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chí đạo tại Đại Hội

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Công ty phấn đấu hoàn thành tái cơ cấu vào trong năm 2021 và tiến tới cổ phần hóa Công ty trong giai đoạn 2020 – 2025. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh và đầu tư đạt hiệu quả theo kê hoạch đề ra. Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động ổn định và ngày càng được nâng cao. Xây dựng công ty phát triển bền vững, có thương hiệu trong khu vực.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Việt Trung – được bầu làm Phó Bí thư Phụ trách, đồng chí Trần Xuân Tùng, được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí đi dự đại hội Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông được thành lập tháng 3 năm 1995 là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, hoạt động trên lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải đường biển. Hiện nay, Biển Đông là một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực khai thác tàu vận chuyển container và tàu vận chuyển dầu thành phẩm.

TGTT