Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2019

14/01/19 3:33 AM

Ngày 14/01/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy Ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương. Về phía Đảng ủy Tổng công ty có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Q. Tổng giám đốc Tổng công ty; Đinh Anh Tú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Tổng công ty, Ủy ban Kiểm tra và các đồng chí Bí thư các Đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 do đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty nêu rõ, trong năm 2018, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng chưa ổn định; chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng; Khoa học công nghệ phát triển nhanh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực đã ảnh hưởng nhiều đến quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Nhờ sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp như: Cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản trị chiến lược, công tác quản trị nguồn nhân lực, công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, công tác tái cơ cấu tài chính. Đảng ủy Tổng công ty đã làm tốt công tác chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên thông qua tổ chức hội nghị học tập, quán triệt tới các tổ chức Đảng trực thuộc. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, tạo mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, góp phần giữ vững ổn định nội bộ. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém cũng như không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2019, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đổi mới mô hình tăng trưởng; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền giao; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, với cơ chế hoạt động mới – công ty cổ phần.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đồng chí Phạm Tấn Công đã biểu dương những kết quả rất đánh khích lệ của Đảng ủy Tổng công ty đối với việc lãnh đạo và chỉ đạo trong công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, cổ phần hóa. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối cũng lưu ý đến các vấn đề cần tập trung giải quyết trong năm 2019. Đây là một năm có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức, với riêng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đây là năm đầu tiên chuyển sang hoạt động với mô hình công ty cổ phần, đồng chí mong đây tiếp tục là năm thành công nữa, một năm “bứt phá theo tinh thần hoạt động của Chính phủ”.

Trao bằng khen cho cá nhân và tập thể xuất sắc trong công tác Đảng năm 2018