Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

24/04/20 4:49 PM

Ngày 24/4/2020, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng quý I năm 2020 và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Đinh Anh Tú – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy Q.Tổng giám đốc, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty.

Đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng quý 1 năm 2020 và nhiệm vụ quý 2/2020 của Đảng bộ Tổng công ty.

Báo cáo nêu rõ, trong quý 1/2020, Đảng ủy Tổng công ty tập trung triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng năm 2020 (Nghị quyết số 142-NQ/ĐU ngày 31/01/2020). Đồng thời, triển khai các chủ trương, chỉ thị, chương trình hành động của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 07 nghị quyết và 01 Nghị quyết chuyên đề “về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam”, 01 chỉ thị “Về công tác quốc phòng quân sự năm 2020”.

Đối với nhiệm vụ và giải pháp quý 2 năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Bệnh Covid-19, kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có nhiều sụt giảm so với cùng kỳ và kế hoạch năm 2020, Ban Thường vụ, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời và xây dựng các kịch bản ứng phó để giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Bên cạnh đó các cấp ủy Đảng lãnh đạo việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền quý II/2020 chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III..