Mở thầu gói thầu bảo hiểm thân tàu năm 2021 đội tàu biển VIMC

Ngày 04/12/2020, tại Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, số 1 phố Đào Duy Anh, Hà Nội, đã diễn ra Lễ mở thầu gói thầu bảo hiểm thân tàu năm 2021 đội tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam(VIMC).

Đến dự Lễ mở thầu có đồng chí Bùi Việt Hoài, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Bên mời thầu, đại diện các Ban tham mưu Tổng công ty và các nhà thầu tham dự gói thầu.

Đây là năm thứ 5, VIMC tổ chức đấu thầu tập trung gói thầu cung cấp bảo hiểm cho đội tàu biển. Nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm thân tàu biển phải có kinh nghiệm và năng lực tài chính, đảm bảo chất lượng dịch vụ trong việc thu xếp chương trình bảo hiểm tốt, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và việc giải quyết bồi thường hợp lý, kịp thời hỗ trợ chủ tàu khắc phục khó khăn tài chính.

VIMC hiện quản lý và khai thác một đội tàu biển gồm: tàu container, tàu hàng rời, tàu dầu và các loại tàu hàng khác. Đội tàu của Tổng công ty hàng năm chuyên chở hơn 20% hàng hóa xuất và nhập khẩu của cả nước. Trong giai đoạn khó khăn của thị trường vận tải biển, cùng với việc tái cơ cấu đội tàu, hình thức đấu thầu tập trung gói thầu bảo hiểm thân tàu biển cũng là một biện pháp cắt giảm bớt chi phí.

TGTT