Trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

7/04/22 8:25 AM

Chiều 6/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021.

Chú thích ảnh

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi Lễ, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021; đồng thời, tổ chức khen thưởng 2 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc và 4 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hưởng ứng, triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021.

Chúc mừng các tác giả đã đoạt Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của giải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, định hướng lớn trong cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo; đồng thời thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, ngân hàng phối hợp chặt chẽ, tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cán bộ đảng viên, người lao động trong Khối tích cực tham gia xây dựng Đảng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó, góp phần tích cực xây dựng Đảng và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao giải Nhất Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương 2021 cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 tiếp tục nhận được các tác phẩm phản ánh, làm nổi bật công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đặc biệt Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phát động Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy năng lực sáng tạo để có những tác phẩm giá trị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn để có những tác phẩm có giá trị, đề xuất giải pháp hiệu quả để giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm nhằm phục vụ thiết thực công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng.

Các tập thể và cá nhân nhận giải Nhì, Giải Búa Liềm vàng năm 2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Theo đó, Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 đã tiếp nhận 1.193 tác phẩm từ 34 đảng ủy trực thuộc. Các tác phẩm tham dự giải không chỉ đa dạng về thể loại, hình thức và phong phú về chủ đề mà còn phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như Đại hội lần thứ XIII của Đảng và việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cùng với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các tác phẩm dự thi làm rõ tinh thần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhấn mạnh niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với Đảng; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; công tác an sinh xã hội nơi biên giới, hải đảo…

Các tập thể và cá nhân nhận giải Ba, Giải Búa Liềm vàng năm 2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đáng chú ý, nhiều bài viết chất lượng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn như đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; kinh nghiệm chuyển đổi số trong doanh nghiệp Nhà nước; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những cách làm hay, tấm gương sáng trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới…

Báo Tin tức/TTXVN