Đảng ủy VIMC tham dự trực tuyến Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

3/03/23 5:30 PM

Ngày 03/03/2023, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 36 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị có 1.133/1.159 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; lãnh đạo ban, đơn vị; lãnh đạo cấp phòng thuộc các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ, ủy viên UBKT đảng ủy; chủ tịch, thành viên HĐTV/HĐQT, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối; các đồng chí là báo cáo viên của Đảng ủy Khối; đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối. Đồng thời, một số đảng ủy trực thuộc đã thực hiện kết nối trực tuyến Hội nghị này đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Điểm cầu tại trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Tại điểm cầu Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam kết nối với điểm cầu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương có sự tham dự của đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các Ủy viên Ban kiểm tra và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các điểm cầu tại các doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư.

 

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung Cuốn sách

Đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Cuốn sách gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng quan chung về cuốn sách, đồng chí Nguyễn Thái Học đã khái quát 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách. Trong đó, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân. Đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, thông qua Hội nghị này, các cán bộ ngoại giao có thể thông tin đến với bạn bè quốc tế, để bạn bè quốc tế hiểu rõ và ủng hộ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam. Đồng thời, qua đây cũng là dịp để các cán bộ ngoại giao trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các nước vào sự lãnh đạo của Đảng ta đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Tại điểm cầu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày về nhận thức đúng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và vận dụng hiệu quả, thực tiễn tại Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam qua nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Cuốn sách là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cung cấp cho chúng ta những kiến thức và kinh nghiệm quý báu về cách thức tổ chức và triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và Nhà nước. Cuốn sách cho thấy sự thống nhất giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, bằng hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và sự quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chúng ta rút ra được bài học quan trọng về tính kỷ luật, tính trách nhiệm và tính trung thực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ khi đảng viên và nhân dân cả nước đều có những giá trị đạo đức tốt, kỷ luật cao, trách nhiệm đúng mực, thái độ trung thực, thì công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới thực sự có hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khẳng định, với nội dung trình bày ngắn gọn, cô đọng, súc tích của đồng chí báo cáo viên, đã giúp cho chúng ta có cách tiếp cận hệ thống, nắm những nội dung cốt lõi, tư tưởng và quan điểm chỉ đạo lớn của đồng chí Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời gợi mở và định hướng để chúng ta tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về nội dung cuốn sách. Đồng chí cho biết, trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở bám sát phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Nội chính Trung ương. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy những kết quả đã đạt được, để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, đồng thời vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối là nhiệm vụ rất quan trọng.