Tin tức - Sự kiện

 

29Năm
Hoạt động và phát triển
12005Tỷ
Vốn điều lệ
34
Công ty thành viên
Hệ thống khách hàng toàn cầu
15
Cảng biển giữ vị trí chiến lược trong vận tải hàng hoá cả nước
61
Đội tàu lớn nhất cả nước
0,6
Triệu m2 kho bãi
26 %
Tổng số cầu cảng quốc gia
20 %
Trọng tải đội tàu Việt Nam
9
Công ty thành viên tích hợp vào hệ thống Logistic khắp cả nước
17 %
Tồng chiều dài cầu cảng Quốc Gia
21.997 DWT
Trọng tải bình quân
Dịch vụ đa dạng nhất
126
Triệu tấn hàng thông qua cảng năm 2021
20 Năm
Tuổi tàu bình quân
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động logistics

 Quan hệ cổ đông

Thông tin cổ phiếu MVN
Báo cáo hoạt động
Tin tức cho nhà đầu tư
15/03/2024
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn(SHC) do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP sở hữu
11/03/2024
Báo cáo về ngày không còn là nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu
06/03/2024
Thông báo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu SHC ra công chúng
28/02/2024
Thông báo quyết định về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn ra công chúng
20/02/2024
Thông báo chào bán cạnh tranh tàu VIMC GREEN
20/02/2024
Cảnh báo về tình trạng giả mạo Thương hiệu tuyển dụng VIMC
20/02/2024
Thông báo kết quả đợt chào bán cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SESCO) ra công chúng
03/02/2024
Quyết định về việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vận tải container VIMC (VIMC Lines)
31/01/2024
Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2024
30/01/2024
Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam(VIMC) năm 2023
29/01/2024
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2023
29/01/2024
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) công bố thông tin báo cáo tài chính riêng Quý 4/2023

 Cổng thông tin VIMC

Văn phòng điện tử VIMC
Diễn đàn nội bộ
Email VIMC
Thư viện

 Thông tin tham khảo

Chỉ số BDI