Tin tức - Sự kiện

 

28Năm
Hoạt động và phát triển
12005Tỷ
Vốn điều lệ
34
Công ty thành viên
Hệ thống khách hàng toàn cầu
15
Cảng biển giữ vị trí chiến lược trong vận tải hàng hoá cả nước
61
Đội tàu lớn nhất cả nước
0,6
Triệu m2 kho bãi
26 %
Tổng số cầu cảng quốc gia
20 %
Trọng tải đội tàu Việt Nam
9
Công ty thành viên tích hợp vào hệ thống Logistic khắp cả nước
17 %
Tồng chiều dài cầu cảng Quốc Gia
21.997 DWT
Trọng tải bình quân
Dịch vụ đa dạng nhất
126
Triệu tấn hàng thông qua cảng năm 2021
20 Năm
Tuổi tàu bình quân
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động logistics

 Quan hệ cổ đông

Thông tin cổ phiếu MVN
Báo cáo hoạt động
Tin tức cho nhà đầu tư
26/03/2023
Báo cáo thường niên năm 2022
10/03/2023
Thông báo mời thầu “Gói thầu tư vấn: Thuê tư vấn quốc tế thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035: Xây dựng và triển khai các giải pháp để thực hiện tầm nhìn”
07/03/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận
24/02/2023
Thông báo thi tuyển chức danh Phó Tổng giám đốc VIMC(lần 2)
23/02/2023
Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
23/02/2023
Nhận được quyết định của Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phá sản Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam

 Cổng thông tin VIMC

Văn phòng điện tử VIMC
Diễn đàn nội bộ
Email VIMC
Thư viện

 Thông tin tham khảo

Chỉ số BDI