Tin tức - Sự kiện

 

28Năm
Hoạt động và phát triển
12005Tỷ
Vốn điều lệ
34
Công ty thành viên
Hệ thống khách hàng toàn cầu
15
Cảng biển giữ vị trí chiến lược trong vận tải hàng hoá cả nước
61
Đội tàu lớn nhất cả nước
0,6
Triệu m2 kho bãi
26 %
Tổng số cầu cảng quốc gia
20 %
Trọng tải đội tàu Việt Nam
9
Công ty thành viên tích hợp vào hệ thống Logistic khắp cả nước
17 %
Tồng chiều dài cầu cảng Quốc Gia
21.997 DWT
Trọng tải bình quân
Dịch vụ đa dạng nhất
126
Triệu tấn hàng thông qua cảng năm 2021
20 Năm
Tuổi tàu bình quân
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động logistics

 Quan hệ cổ đông

Thông tin cổ phiếu MVN
Báo cáo hoạt động
Tin tức cho nhà đầu tư
16/05/2023
Làm rõ một số nội dung thuộc Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu thuê tư vấn quốc tế thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035
05/05/2023
Làm rõ một số nội dung thuộc Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu thuê tư vấn quốc tế thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035
28/04/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023
28/04/2023
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1 năm 2023
28/04/2023
Thông báo mời thầu Gói thầu TB01: Cung cấp 500 vỏ container mới 40HC và 500 vỏ container mới 20DC
21/04/2023
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
05/04/2023
Thông báo làm rõ HSMT “Gói thầu tư vấn: Thuê tư vấn quốc tế thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035: Xây dựng và triển khai các giải pháp để thực hiện tầm nhìn”
29/03/2023
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP
26/03/2023
Báo cáo thường niên năm 2022
10/03/2023
Thông báo mời thầu “Gói thầu tư vấn: Thuê tư vấn quốc tế thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035: Xây dựng và triển khai các giải pháp để thực hiện tầm nhìn”
07/03/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận
24/02/2023
Thông báo thi tuyển chức danh Phó Tổng giám đốc VIMC(lần 2)

 Cổng thông tin VIMC

Văn phòng điện tử VIMC
Diễn đàn nội bộ
Email VIMC
Thư viện

 Thông tin tham khảo

Chỉ số BDI